شرکت کیمیاگران نقش جهان علاوه بر انجام سایر فعالیتهای خود در زمینه بازیافت باتری فرسوده و تولید انواع سرب، در ابتدای سال 1396 فعالیت خود را در زمینه توزیع و فروش انواع باتری نوی خودرویی سیلد و آبدار به صورت تخصصی و با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و خارجی خود و همچنین با بهره گیری از کارشناسان متخصص و توانمند در درون سازمان و با تکیه بر تجربه و تخصص مدیران خود آغاز نموده است.
هدف از اجرای این پروژه دستیابی به جایگاهی برتر و تاثیر گذار در عرصه ی صنعت باتری ، معرفی و عرضه ی برندهای قابل اطمینان و شناخته شده در صنعت باتری، توسعه صادرات و کمک به رفع وابستگی کشور به واردات در این صنعت و همچنین همکاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صنعت باطری و انرژی می باشد.