واحد کنترل کیفی از مهمترین بخش های این شرکت بوده که با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های کوانتومتری و آنالیز مواد و با استفاده از کارشناسان با تجربه وظیفه تعیین ترکیب شیمیایی نمونه های مختلف و مطابقت آن با استانداردهای جهانی را بر عهده دارد. این بخش با دارا بودن تعداد فراوان نمونه های استاندارد (CRM , SUS) بصورت روزانه و حتی در موارد خاص بصورت ساعتی مطابق دستورالعمل های استاندارد بمنظور افزایش دقت اندازه گیری اقدام به کالیبراسیون دستگاه های کوانتومتر می نماید. همچنین این بخش با دسترسی به آخرین استاندارد های معتبر بین المللی مطابقت ترکیب شیمیایی بدست آمده با استاندارد های موجود را انجام می دهد.
این واحد در راستای ایجاد تعامل با سایر صنایع بازیافتی و تولیدی مرتبط ، با بهره گیری از کادر مجرب و مجهز به دستگاه آنالیز مدرن اسپکترو لب ساخت کشور آلمان، آماده ارائه خدمات به صنایع، کارخانجات و شرکت های مرتبط جهت آنالیز نمونه های مختلف مواد می باشد.