باتری های اسیدی برای مدت زمانی طولانی نقش مهمی را در صنایع اتومبیل و موتور سیکلت ایفا نموده اند.کاربردهای دیگر باتری های سرب اسیدی در سیستم های تامین برق اضطراری (UPS)، تجهیزات پزشکی و خودروهای برقی می باشد.
این محصول همچنان بزرگترین بازار را در بین تجهیزات ذخیره ساز انرژی الکتریکی دارا می باشد.
از میان تمامی کاربردهای باتری های اسیدی، هنوز هم استفاده از آن ها برای راه اندازی خودرو ها و موتور سیکلت ها، کاربرد عمده است که نزدیک 60% از بازار را به خود اختصاص می دهد.
افزایش تولیدات داخلی صنایع خودروسازی، نیاز به تولید باتری را نیز افزایش داده است. با توجه به تعداد خودروهای موجود در کشور که تا کنون بیش از 20 میلیون دستگاه گزارش شده است و در نظر گرفتن متوسط عمر باتری خودرو در حدود 20 ماه، میزان نیاز کشور در سال حدود 12 میلیون عدد  برآورد می گردد.
 از طرفی با توجه به کمبود باتری داخلی، حدود 3 تا 4 میلیون باتری در سال از کشورهای دیگر وارد می شود. لذا با توجه به مشکلات موجود در زمینه تأمین باتری مورد نیاز داخلی، شرکت کیمیاگران نقش جهان با اتکا به تجربه 20 ساله خود در زمینه راه اندازی و تولید باتری های سیلد مورد نیاز خودرو، پروژه تولید باتری خودرو با ظرفیت حدود یک میلیون عدد باتری در سال را در برنامه 4 ساله خود قرار داده است.