تأمین صفحات مثبت و منفی، بعنوان مواد اولیه کارخانجات مونتاژ باتری خودرو در داخل کشور، بصورت عمده از طریق واردات از کشورهای دیگر انجام می شود. عملیات واردات این مواد، بسیار زمان بر بوده و قیمت تمام شده بالایی را به همراه خواهدداشت. از طرفی با توجه به نیاز روزافزون صنایع باتری سازی و رفع تقاضای صنایع خودروسازی داخلی، تولید صفحات باتری در داخل کشور می تواند کمک مهمی به حل مشکل تولید باتری داخلی نماید.
لذا با توجه به فعالیت اصلی شرکت که تولید انواع آلیاژهای سربی صنایع باتری سازی می باشد و با تکیه بر دانش فنی موجود در این مجموعه در زمینه تولید باتری خودرو، و همچین نیاز کشور در زمینه تولید داخلی باتری، این شرکت پروژه ساخت صفحات باتری از سرب تولیدی خود را با ظرفیت 10،000 تن در سال در برنامه 2 ساله تولید خود قرارداده است که علاوه بر اینکه منجر به اشتغال زایی تعداد زیادی نیروی کار خواهدشد می تواند برای تولید 1 تا 2 میلیون باتری خودرو مورد استفاده قرار گیرد.