شرکت کیمیاگران داراي خطوط مکانيزه و پيشرفته توليد و بازيافت و همچنین مجهز به آزمايشگاه کنترل کيفي با پرسنل مجرب بوده که از زمان ورود مواد اوليه تا خروج محصول کليه مراحل توليد را تحت کنترل قرار مي­ دهند تا اين محصولات مطابق با خواست مشتريان توليد و رضايت آنان را فراهم نمايد. دستگاه مورد استفاده در این آزمایشگاه اسپکترو لب ساخت کشور آلمان می باشد.
 بخش آزمایشگاه کوانتومتری از مهمترین بخش های این شرکت بوده که با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های کوانتومتری و آنالیز مواد و با استفاده از کارشناسان با تجربه  وظیفه تعیین ترکیب شیمیایی نمونه های مختلف سرب و مطابقت آن با استانداردهای جهانی را بر عهده دارد. این بخش با دارا بودن تعداد فراوان نمونه های استاندارد (CRM , SUS) بصورت روزانه و حتی در موارد خاص بصورت ساعتی مطابق دستورالعمل های استاندارد بمنظور افزایش دقت اندازه گیری . اقدام به کالیبراسیون دستگاه های کوانتومتر می نماید. همچنین این بخش با دسترسی به آخرین استاندارد های معتبر بین المللی مطابقت ترکیب شیمیایی بدست آمده با استاندارد های موجود را انجام می دهد.