یکی از مطرحترین کاربردهای سرب در ساخت باتریهای سربی اسیدی است. در این باتریها صفحات باتری ازساختارهای از جنس سرب فلزی به نام شبکه ساخته شده اند که توسط خمیردی اکسید سرب در صفحات منفی و یا خمیر سرب فلزی، در صفحات مثبت پوشیده می شوند. باتریهای سربی‌اسیدی مجموعه‌هایی کوچک برای ذخیره انرژی از طریق استفاده کنترل شده ازواکنشهای شیمیایی هستند. اینگونه باتریها به دلیل غیرقابل بازگشت بودن واکنشهای شیمیایی دارای دوره عمری مشخص هستند و پس از رسیدن به انتهای دوره عمری خود، علیرغم محتوای فلزی بالا بخصوص سرب، غیرقابل استفاده، فرسوده و ازجمله پسماندهای ویژه محسوب می گردند. بازیافت آنها و وارد نمودن فلزات نظیرسرب، قلع، آنتیموان، ارسنیک و مواد آلی نظیر پلی پروپیلن حاصل از بازیافت آنها به چرخه صنعت امری اقتصادی می باشد. ولی به دلیل وجودخطرات مواد مختلف موجود در ساختار آنها بخصوص فلزات سنگین رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی، تکنولوژیهای نوینی در جمع آوری و مراحل پیش بازیافت و بازیافت آنها ابداع گردیده است باتری های سربی اسیدی در اغلب صنایع کاربرد دارند . علیرغم وجود مزایای فراوان باتری ها درصنایع ، بدلیل بالا بودن میزان مسمومیت و تهدید سلامتی انسانها و محیط زیست توسط آنها و حفظ منابع اولیه، بازیافتشان الزامی است.
شبکه های سرب، اکسید سرب و سایر قطعه های سرب به همراه برخی از مواد کمکی در کوره های ذوب تمیز و گرم می شوند. سرب های مذاب داخل قالب های ریخته گری وارد می شوند و بعد از چند دقیقه ناخالصی ها روی قسمت فوقانی مواد مذاب در قالب ها شناور می شوند، نهایتا این ناخالصی ها دور ریخته می شوند و سرب ها برای خنک شدن باقی می مانند. پس از خنک شدن، سرب ها از قالب جدا شده و وارد فرآیند ریخته گری می شوند. سرب تولیدی ممکن است بدون خالص سازی و یا بعد از عملیات خالص سازی به کارخانه های تولید باتری فرستاده شوند؛ جایی که دوباره ذوب خواهند شد و در چرخه تولید باتری های جدید از آنها استفاده می شود.
با توجه به اهمیت موضوع بازیافت باتری این شرکت با استفاده از نیروهای متخصص و کارآزموده ،سالن مجزای بازیافت با کوره های دوار، سیستم های فیلتراسیون پیشرفته، سایر ماشین آلات و دستگاه های مخصوص بازیافت باتری و عملیات بازیافت باتری را به منظور تولید سرب کارگاهی و خشک با حداکثر ظرفیت و در دو شیفت کاری به انجام می رساند.